wigor-targi.comwigor-targi.com

Fundacja Zielony Feniks- współorganizator forum i targów

    Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” powstała z potrzeby popularyzacji wiedzy o odnawialnych źródłach energii i relacjach pomiędzy energetyką  a środowiskiem naturalnym i społecznym. Ma ona na względzie kreowanie badań naukowych  i wdrożeń oraz inwestycji w nowoczesne technologie z tego obszaru.
 
            Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich organizacji społecznych, samorządowych  i biznesowych w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów - w tym komunalnych.
 
            Swoje cele Fundacja realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Jej głównymi formami pracy są:
 
1)     organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego i portalu internetowego poświęconego problematyce zgodnej z celami działania Fundacji,
2)     współpraca ze szkołami wszelkich szczebli w edukacji ekoenergetycznej,
3)     opiniowanie technologii, produktów, programów działania dotyczących przedmiotu działania Fundacji,
4)     ustanowienie nagrody „Zielony Feniks” i doroczne jej wręczanie za osiągnięcia, dla osób i podmiotów, w zakresie działania Fundacji,
5)     prowadzenie wymiany poglądów i doświadczeń celem wypracowania oraz prezentacji wspólnych poglądów osób i organizacji związanych ze środowiskiem animatorów ekoenergetyki.
 
Program działań Fundacji jest opiniowany i nadzorowany przez Radę Programową w składzie:
 
1)     Eurodeputowany prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Programowej
2)     dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
3)     prof. Jacek Kieć – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4)     prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
5)     dr Jan Rzymełka Poseł na Sejm RP
6)     Tadeusz Sznuk – Dziennikarz radiowy i telewizyjny
7)     Marek Tramś – Starosta Powiatu Polkowickeigo i Wiceprezes Związku Powiatów RP
8)     Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic
9)     Dr Zenon Wiertelorz – Sekretarz Rady Programowej
 
Swą działalność Fundacja rozpoczyna od realizacji dwóch projektów ogólnospołecznych:
 
-  Forum Ekoenergetycznego Polkowice
-  Ogólnopolskiego programu edukacji młodzieży szkolnej

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl