wigor-targi.comwigor-targi.com

Prace Konferencyjne

PRACE KONFERENCYJNE

 

1.         Energetyczne eksperymenty na polu architektury

Krystyna Januszkiewicz, Henryk Katowicz-Kowalewski

2.         Świadome kreowanie zrównoważonej architektury

Beata Majerska-Pałubicka

3.         Relacja architektura a natura we współczesnym krajobrazie miasta

Patrycja Haupt

4.         Uwarunkowania energetyczne budynków tworzących ulicę miejską

Katarzyna Zielonko-Jung

5.         Zielone budynki administracji publicznej

Barbara Widera

6.         Wykorzystanie schematów energetycznych w projektowaniu budynków energooszczędnych

Joanna Biedrońska, Jarosław Figaszewski

7.         Koszty budowy a zużycie energii – energia wbudowana w pieniądz

Krzysztof Cebrat

8.         Wybrane problemy wprowadzania pasywnych rozwiązań energooszczędnych w miejskich budynkach wielorodzinnych

Janusz Marchwiński

9.         Wpływ orientacji i lokalizacji budynku niskoenergetycznego na zmianę zapotrzebowania energii

                Monika Najder, Karolina Kurtz-Orecka

10.     Oszklona przestrzeń buforowa w systemie zysków pośrednich

Joanna Biedrońska

11.     Szkło i światło w architekturze. Estetyka i zastosowanie szklanych systemów energooszczędnych

Alina Budzyńska

12.     Zastosowanie symulacji komputerowych do analizy wpływu rozwiązań elewacyjnych na jakość oświetlenia naturalnego w biurowcach

Dariusz Masły, Michał Sitek

13.     Holistyczne uwarunkowania współczesnej iluminacji i oświetlenia miast

Magdalena Zienowicz, Ewa Podhajska

14.     Aktywizacja energetyczna przegród w związku z użyciem nowych materiałów

Jarosław Figaszewski

15.     Panele solarne jako immanentne elementy przegród zewnętrznych

Piotr Kuczia

16.     Modernizacja zabudowy historycznej centralnych obszarów XIX/XX wiecznych miast jako sposób na poprawę energetyczną obiektów

Anna Brzezicka

17.     Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji budynków zabytkowych – studium przypadku

Adam Swarcewicz, Karolina Kurtz-Orecka

18.     Wpływ strategii pasywnych na formę architektoniczną na przykładzie wybranych budynków jednorodzinnych z Wielkiej Brytanii

Mateusz Sikorski

19.     Architektura niskoenergetyczna w projektach typowych

Piotr Michalski

20.     Rola zieleni w rozwiązaniach energooszczędnych

Anna Jakubińska

21.     Double skin house – propozycja rozwiązania dla dostępnych domów blisko-zeroenergetycznych

Anna Bać, Krzysztof Cebrat, Łukasz Nowak

22.     Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian szachulcowych nieocieplonych i ocieplonych

Paweł Noszczyk

23.     Domy podhalańskie jako przejaw architektury energooszczędnej

Paweł Owczarek

24.     Wzorce tradycyjne w procesie poszukiwań rozwiązań niskoenergetycznej zabudowy szeregowej

Cezary Czemplik

25.     Energetyczny audyt miejski

Marta Skiba

26.     Urbanistyczny wymiar architektury energooszczędnej

Marta Skiba

27.     Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego

Łukasz Szałata, Kornelia Kwiecińska, Jerzy Zwoździak

28.     Efektywność pracy instalacji słonecznej dla okresu 2002 – 2012 w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych

Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik

29.     Solarna wytwornica pary jako element napędowy klimatyzatora strumienicowego – analiza pracy

Bartosz Gil

30.     Inteligentne instalacje elektryczne w kształceniu studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Małgorzata Bielówka, Mirosław Kobusiński

31.     Uwarunkowania i zalety zastosowania kogeneracji w budynkach mieszkalnych

Paweł Horn

32.     Hybrydowe kolektory słoneczne

Paweł Pacyga

33.     Postęp technologiczny w płaskich kolektorach słonecznych

Paweł Pacyga.

34.     Koncepcja domu energooszczędnego z całorocznym akumulatorem energii cieplnej – stanowiska badawcze

Jacek Kasperski, Magdalena Nemś

35.     Wykorzystanie ciepła przemian fazowych w pompach ciepła

Stefan Reszewski

36.     Nanopłyny - przełom w energetyce słonecznej

Paweł Pacyga

37.     Rurowe odbiorniki promieniowania słonecznego

Paweł Pacyga

38.     Zagadnienia transportu i składowania biomasy w energetyce odnawialnej

Jan Rządkowski, Lubov Kiryianova

39.     Aktualne kierunki wsparcia finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii przez współczesne banki

Justyna Zabawa

40.     System wsparcia odnawialnych źródeł energii w obowiązujących uregulowaniach prawnych oraz projekcie ustawy o OZE

Michał Kornasiewicz, Adam Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl